Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Mei, 2011

Falsafah Pendidikan

Maksud falsafah pendidikan:
– Kajian mengenai makna, matlamat serta kaedah asas pendidikan atau pembelajaran.
– kajian mengenai semula jadi minda yang serba tahu, semula jadi manusia, soalan mengenai kuasa dan pertalian di antara pendidikan dan masyarakat.
– berhubung rapat dengan teori perkembangan manusia.
Falsafah pendidikan tradisional dan FP moden berbeza dari cara mereka melihat perhubungan di antara matlamat dan kaedah.

Falsafah pendidikan tradisional

– mengambil kira bahawa matlamat adalah di luar kawalan individu.
– manusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamat pendidikan.
Falsafah Pendidikan Moden
-individu boleh menentukan kdua-dua matlamat dan kedah untuk mencapai matlamat
Falsafah Pendidikan Barat

Falsafah Pendidikan Barat
a. Tradisional
1. Mazhab Perennialisme
– Ciri-ciri asas semula jadi manusia adalah berbentuk universal dan tiada had masa.
– Manusia bersifat rasionaliti. oleh itu, rasionaliti dan intelek mestilah disemai melalui pendidikan.
– tujuan pendidikan utama ialah…

Soalan spot

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

STRUKTUR

1) perbezaanperkembangan & pertumbuhan
2) bagaimana persekitaran boleh membantu kanak-kanak
3)bagaimana kanak-kanak melakuakan cara adaptasi
4)cara guru mengajar dalam peringkat pra operasi & operasi konkrit 5)ciri personaliti Carl Jung (3)
6)bagaimana guru dapat mbntu mmbentuk konsep kendiri positif 7)ciri-ciri kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan cara membantu dan juga masalah pembelajaran lain

ESEI
1) ciri pkmbangan kognitif prgkat operasi konkrit & implikasi pengajaran 2) peranan guru membentuk personaliti distigtif (pemikiran & emosi)
3) kanak-kanak bermasalah fizikal


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
ESEI
2) perlaksanaan strategi di PIPP 2006-2010
-membina negara bangsa
-membangunkan insan
-memperkasakan sekolah kebangsaan
-merapat5kan jurang pendidikan
-memertabatkan profesion keguruan
-melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
3) ciri insan guru dalam FPG & bagaimana peranan guru
4)modal kurikulum Lawrence stenhouse (aktiviti)

Tugasan ( ISL ) : 14

Tugasan ( ISL ) : 14
Program : PISMP Ambilan 2011 ( semester 1 )
Mata pelajaran : Pengenalan Pengajian Sosial
Kod m/p : PSS3101
Masa : 2 jam


Tajuk : Perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses
pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah
Membuat kaitan individu dengan masyarakat dan persekitaran
Arahan:


Pelajar dikehendaki mencari maklumat perkaitan hubungan individu dengan masyarakat dan individu dengan persekitaran melalui bahan bacaan dan rujukan lain.
Disediakan oleh:

Pn. Adibah Ismail
Jabatan Kajian Sosial
IPG Kampus TAR .