Catatan

Tunjukkan catatan dari 2001

HUBUNGAN ETNIK

Muat turun nota :

-Sumbangan kerajaan dan masyarakat (Muat turun sekarang)
-PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA (Muat turun sekarang)
-Modenisasi Ekonomi (Acuan Malaysia) (Muat turun sekarang)
-KULIAH 6-PEMBANGUNAN EKONOMI DAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA.ppt (Muat turun sekarang)

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI

A.Muat turun 'slide show' :
-Prinspip-prinsip Pembangunan Lestari.ppt (Muat turun sekarang)
-Pembangunan Mampan.ppt (Muat turun sekarang)
-Topik 10_Dampak Alam Sekitar.ppt (Muat turun sekarang)
-Isu-isu alam sekitar web.ppt (Muat turun sekarang)
-EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNDERSTANDING_Sangeet.ppt(Muat turun sekarang)
-Lecture16_SustainableDevelopment.ppt (Muat turun sekarang)
-Barbados presentation.ppt (Muat turun sekarang)
-Sustainable Development.ppt (Muat turun sekarang)

B.Muat turun dokumen :

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI

A.Muat turun 'slide show' :
-Prinspip-prinsip Pembangunan Lestari.ppt (Muat turun sekarang)
-Pembangunan Mampan.ppt (Muat turun sekarang)
-Topik 10_Dampak Alam Sekitar.ppt (Muat turun sekarang)
-Isu-isu alam sekitar web.ppt (Muat turun sekarang)
-EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNDERSTANDING_Sangeet.ppt(Muat turun sekarang)
-Lecture16_SustainableDevelopment.ppt (Muat turun sekarang)
-Barbados presentation.ppt (Muat turun sekarang)
-Sustainable Development.ppt (Muat turun sekarang)

B.Muat turun dokumen :
-Agenda 2…

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

POLITIK DAN KERAJAAN