Catatan

Tunjukkan catatan dari Mei 9, 2011

Matlamat pendidikan pengajian sosial

Matlamat pendidikan pengajian sosial
Pengetahuan asas mengenai hubungan antara individu & kelompok dalam masyarakatKemahiran berfikirKemahiran sosialPembentukan sikap & kesedaran sivikKemahiranakedemik