Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Mei 14, 2010

KONSEP PERKATAAN

TATABAHASA

1. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis2. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata.3. Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.4. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep.

MORFEM

1. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkaaan.2. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini erdirid aripada satu unit atau satu morfem. Misalnya minum.3. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num4. Sebaliknya, kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu di dan minum.5. Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.

SOALAN RAMALAN UJIAN SEMESTER 2 (PENGAJIAN SOSIAL)

PENGAJIAN SOSIAL 1
1. Penduduk
- Taburan penduduk (faktor)
- Pertumbuhan penduduk (kelahiran,kematian dan migrasi)
2. Pembangunan ekonomi
- Kepentingan
- Ciri-ciri
- Faktor2 yang mempengaruhi
Objektif/struktur
- Urbanisasi
- Globalisasi ekonomi
- Kesan


PENGAJIAN SOSIAL 2
Alam sekitar manusia
Esei- interaksi antra kawasan-ASEAN-
- Impak kegiatan manusia (langkah pemuliharaan dan pemeliharaan)