Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Ogos 6, 2010

Pengertian Rukun Negara

A.LATAR BELAKANG

Sebelum Rukun Negara diperkenalkan, telah berlaku rusuhan antara kaum pada 13 Mei 1969. Ketenteraman negara telah terjejas akibat kejadian itu. MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) telah mengambil alih pentadbiran negara. MAGERAN telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara (MPN) untuk membincangkan dan menilai isu perpaduan Negara. MPN telah memperkenalkan ideologi negara iaitu Rukun Negara.

B.MATLAMAT DAN PRINSIP RUKUN NEGARA.

B1)Matlamat Rukun Negara -
mengukuhkan perpaduan. memelihara corak hidup demokratik. mencipta sebuah masyarakat yang adil. Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai. membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi.

B2)Prinsip-prinsip Rukun Negara:


1)Kepercayaan kepada Tuhan -
Agama merupakan pegangan utama rakyat Malaysia. rakyat yang beragama mudah diurus. perlembagaan menetapkan Islam adalah agama rasmi tetapi agama lain bebas -diamalkan.

2)Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara -
Semua rakyat dituntut setia kepada ra…

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA.

1. Latar belakang pendidikan
Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pe1ajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran, tingkah laku, dan akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan dan perburuan.
    Pada peringkat lebih teratur terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok ' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya. Peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris ( 1824-1957 ). Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola, dikendalikan, dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjaj…

Kemahiran Geografi : Jadual dan Graf

PETA KONSEP

Jenis-jenis Graf Palang
• Data adalah maklumat-maklumat berbentuk angka yang dikumpulkan setelah membuat kajian tentang sesuatu perkara. • Untuk membolehkan data dibaca dan mudah difahami, data-data perlu disusun semula dalam bentuk jadual. • Berdasarkan jadual, pelbagai jenis graf palang boleh dihasilkan.
Contoh:-

Gred Mata Pelajaran Geografi
2000
2001
2002

Gred A 63 75 80 Gred B 48 54 65 Jumlah 111 129 145
Jadual menunjukkan bilangan gred A dan gred B bagi mata pelajaran Geografi dari tahun 2000-2002, di sekolah P.
Melukis Graf Palang Berganda • terdapat dua palang dalam satu himpunan. (a) lukiskan garisan menegak dan garisan melintang (b) garisan menegak mewakili bilangan gred dan garisan melintang mewakili tahun. Labelkan kedua-dua garisan ini. (c) Tentukan skala bagi garisan menegak iaitu 1 cm mewakili 10. (d) Bagi garisan melintang, bahagikan kepada 3 bahagian iaitu tahun 2000, 2001 dan 2002. (e) Tandakan nilai-nilai bilangan gred A dan gred B bagi tahun 20…

Pengertian Peta - Jenis, Macam, Bentuk, Warna, dan Syarat Membuat Peta, Atlas atau Globe / Bola Bumi

A. Erti, Pengertian atau Definisi Peta
Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan atau pun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat.
B. Macam-Macam atau Jenis-Jenis Peta
Peta dapat diklasifikasi menjadi dua / 2 jenis, yakni :
1. Peta Umum
Peta umum adalah peta yang manampilkan bentuk fisik permukaan bumi suatu wilayah. Contoh : Peta jalan dan gedung wilayah DKI Jakarta.
2. Peta Khusus
Peta khusus adalah peta yang menampakkan suatu keadaan atau kondisi khusus suatu daerah tertentu atau keseluruhan daerah bumi. Contohnya adalah peta persebaran hasil tambang, peta curah hujan, peta pertanian perkebunan, peta iklim, dan lain sebagainya.
C. Pembagian Peta
1. Peta Luas
Peta luas adalah peta yang menggambarkan suatu daerah yang luas seperti peta dunia, peta daerah amerika utara, peta benua, peta samudera, peta kutub utara dan kutub selatan, dsb.
2. Peta Sempit
Peta sempit adalah peta yang hanya menampilkan sebagian kecil suatu area. Contoh peta sempit yaitu peta desa atau pedesaan, peta kota atau…

Report Sample Format

NOTE: The following illustrates a comprehensive report format. Report format and details may vary by engagement. The month and year of report issuance should be included in the detailed report (i.e., header, 1st page of the detailed report, etc.).

TABLE OF CONTENTS (as necessary)
[Word automatically generates table of contents if you are using built-in headings, see Insert, Index and Tables, Table of Contents. If you are not using built-in headings, select text you want as a table of contents entry, press Alt + Shift + O (the letter). Then, create the table by selecting Insert, Index and Tables, Table of Contents. Be sure to select the Table Field Entry check box.]

EXECUTIVE SUMMARY (as necessary)
Restate conclusion(s) for each engagement objective and summarize findings and recommendations.

BACKGROUND
Provide background information about the purpose/mission of the area examined. Indicate reason for the performance of the engagement, i.e., change in management, special request, foll…

PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH
Dua konsep yg sering digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri Asia Tenggara ialah  pluraliti dan masyarakat plural (plural society).

Pluraliti: istilah yg digunakan untuk merujuk kepada    masyarakat pelbagai bangsa di alam Melayu    sebelum kedatangan kuasa-kuasa penjajah    (Eropah) yg  terbentuk melalui proses semula   jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di   sebaliknya.


Masyarakat Plural: 
Terbentuk selepas zaman kedatangan orang-orang  Eropah. Penjajah membawa masuk pendatang asing  dari China dan India ke Asia Tenggara untuk  kepentingan ekonomi. Dasar penjajah menyebabkan  mereka gagal berasimilasi dengan penduduk, alam  sekitar dan sistem sosial-politik-agama yg wujud di  Asia Tenggara. Kesannya wujud kelompok-kelompok  masyarakat yg hidup terasing daripada kelompok yg  lain walaupun tinggal di tempat yg sama (Masyarakat  Majmuk)
- Penjajahan Barat : menjadi titik pemisah antara Pluraliti     dan masyarakat Plural. 

Pluraliti alam Mela…