Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Julai 1, 2011

Sukatan Matapelajaran Geografi

MATLAMAT

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi
berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara
lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab,
bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:

1. Munghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan.
2. Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.
3. Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.
4. Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain.
5. Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya.
6. Memerihalkan keadaan salin…