Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari April 5, 2011

Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (1896-1980)

2.1 Pengenalan Kepada Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

Teori Piaget dianggap sebagai teori perkembangan kognitif yang lebih menyeluruh walaupun ada yang masih menyoal dan tidak menyetujuinya.Teori ini ada pada dasarnya telah menjadi menjadi asas dan pengaruh kepada teori dan penyelidikan yang selanjutnya.
Piaget mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang didalami oleh kanak-kanak dengan berterusan. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri, maka beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. Menurut piaget, sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. Untuk memahami perkembangan, sistem-sistem ini seharusnya didefinisikan dan dibahagi mengikut ciri-ciri yang terse…

Tugasan ( ISL ) : 10

Tugasan ( ISL ) : 10
Program : PISMP Ambilan 2011 ( semester 1 )
Mata pelajaran : Pengenalan Pengajian Sosial
Kod m/p : PSS3101
Masa          : 2 jam


Tajuk : Kandungan Pelbagai Disiplin Dalam Pengajian Sosial
Arahan:

Tunjukkan perkaitan Pengajian Sosial bagi setiap disiplin dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Berikut adalah multidisiplin dalam pengajian sosial:

Sejarah
Sosiologi
Sains Politik


Anda diminta fokus kepada elemen asas dalam setiap disiplin.

Disediakan oleh:

Pn. Hjh. Adibah Ismail
Jabatan Kajian Sosial
IPG Kampus TAR .


Tugasan ( ISL ) : 9

Tugasan ( ISL ) : 9
Program : PISMP Ambilan 2011 ( semester 1 )
Mata pelajaran : Pengenalan Pengajian Sosial
Kod m/p : PSS3101
Masa          : 2 jam


Tajuk : Kandungan Pelbagai Disiplin Dalam Pengajian SosialArahan:

Tunjukkan perkaitan Pengajian Sosial bagi setiap disiplin dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Berikut adalah multidisiplin dalam pengajian sosial:

Antropologi
Geografi
Ekonomi


Anda diminta fokus kepada elemen asas dalam setiap disiplin.Disediakan oleh:


Pn. Hjh. Adibah Ismail
Jabatan Kajian Sosial
IPG Kampus TAR .