Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Ogos 10, 2010

Minit Mesyuarat

Pengenalan
Penulisan Minit Mesyuarat
Ciri-ciri Minit Mesyuarat yang Baik
Contoh Minit Mesyuarat
Perbezaan Mesyuarat Jawatankuasa dengan Mesyuarat Agung

Pengenalan

Mesyuarat ialah satu aktiviti yang berdasarkan komunikasi dua hala antara individu dalam situasi formal. Mesyuarat diadakan untuk bertukar-tukar fikiran dan pendapat, menyelesaikan masalah berbangkit, membuat sesuatu keputusan dan memberi atau mendapatkan maklumat daripada pelbagai pihak. Semua butiran mesyuarat akan direkodkan untuk tujuan semakan, rujukan dan tindakan. Catatan dilakukan secara padat, ringkas dan tepat serta berurutan dan mempunyai gaya bahasa yang tersendiri.

    Minit mesyuarat merupakan satu bentuk rekod yang bertulis tentang perkara yang dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat. Jika tidak dilakukan sebarang catatan, rekod tidak boleh disimpan dengan sempurna, sebarang perbincangan dan keputusan dalam mesyuarat itu tidak dapat diambil tindakan susulan.
2. Penulisan Minit Mesyuarat

Tidak ada keseragaman dalam forma…

Surat Rasmi

Penulisan Surat Rasmi
Format Surat Rasmi
Ciri-ciri Umum Surat Rasmi
Format Ketiga : Ciri-ciri yang perlu ada
Kepala Surat
Penggunaan Kata/Ungkapan Khusus dalam Surat Rasmi
Penggunaan Kata Nama Diri
Pangkat dan Gelaran

Surat Rasmi


Surat Rasmi

1.    Penulisan Surat Rasmi

Surat rasmi ialah surat yang ditulis dalam urusan-urusan rasmi, iaitu dalam urusan-urusan yang berhubung dengan pejabat; misalnya pejabat kerajaan, badan berkanun, syarikat-syarikat perniagaan dan institusi-institusi pengajian serta dalam urusan persekolahan dan sebagainya.
    Surat rasmi sangat ringkas, tegas dan terus kepada maksudnya. Lazimnya ditaip dengan kemas dan lengkap dengan jarak langkau satu atau dua baris. Surat ini ditaip pada kertas saiz A4, sama ada kertas khas yang dicetak dengan kepala surat atau kertas biasa yang ditaip alamat pengirim di bahagian atasnya.
2.    Format Surat Rasmi
Terdapat tiga format untuk menulis surat rasmi. Pertama, format surat rasmi berdasarkan Surat Pekeliling Jabatan Perdana Menteri, iai…