Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari April 27, 2010

FAKTOR URBANSASI

Di bawah ini adalah beberapa atau sebahagian contoh yang pada dasarnya dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan urbanisasi perpindahan dari desa ke kota.

A. Faktor Penarik Terjadinya Urbanisasi

1. Kehidupan kota yang lebih moden dan mewah
2. Sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap
3. Banyak lapangan pekerjaan di kota
4. Pengaruh buruk sinetron Indonesia
5. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih baik dan berkualiti

B. Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi

1. Aktiviti pertanian yang semakin sempit
2. Merasa tidak secocok dengan budaya tempat asalnya
3. Menganggur kerana tidak banyak lapangan pekerjaan di desa
4. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa
5. Diusir dari desa asal
6. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya

URBANISASI DI MALAYSIA

Urbanisasi di Malaysia
Urbanisasi di Malaysia berlaku dengan pelbagai cara antara nya melalui pertambahan bilangan bandar-bandar baru. Kawasan yang sebelom ini merupakan luar bandar akan berkembang membentuk sebuah bandar. selain itu program pembangunan wilayah yang bermula pada tahun 1970.

Selain itu penubuhan bandar-bandar satelit di pingir bandar juga dianggap sebagai bandar-bandar baru. Pada tahun 1990-an konsep bandar baru industri telah diperkenalkan Melalui rancangan estet perindustrian bandar-bandar industri ini mula dirancang dan diwujudkan antara nya adalah Bandar Baru Nilai di Negeri Sembilan dan Bandar Baru Senawang di SelangorUrbanisasi di Era 1990-an dan abad ke-21perindustrian tidak dapat dipisahkan daripada Urbanisasi ianya kerana kedua-dua aspek ini saling berkaitan dalam perkembangan sesebuah bandar. Kepadatan dan ketepuan bandar raya Kuala Lumpur telah mewujudkan beberapa fenomena urbanisasi seperti

i) rebakan bandar,

ii) konurbasi,

iii) masalah kesesakan,

iv) masalah pem…

KONSEP URBANISASI

Pembandaran atau Urbanisasi adalah satu fenomena yang lazim berlaku khususnya di negara yang sedang membangun. Secara umum nya istilah Urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. Urbanisasi sering berlaku apabila penempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks seperti dari bandar yang kecil menjadi bandar sederhana dan akhirnya menjadi bandar raya.
Konsep Urbanisasi seringkali dikait kan dengan :

i) Pertambahan dan peratusan penduduk yang tinggal di kawasan bandar. Di Malaysia sesebuah
penempatan itu dikelaskan sebagai bandar jika jumlah penduduk disekitar kawasan tersebut
telah melebihi 10000 orang.

ii) Perluasan saiz bandar dengan pertambahan bangunan, ruang niaga kawasan penempatan,
peningkatan sistem jaringan pengangkutan dan pertambahan fungsi bandar.

iii) Urbanisasi juga boleh di takrifkan sebagai perubahan struktur dan kegiatan ekonomi
penduduk di sesebuah kawasan dari ekonomi tradisional kepada ekonomi moden seperti
pe…