Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Januari 26, 2011

Nota: Sosiologi Dlm Pengajian Sosial: Masalah Sosial Di kalangan Remaja

MASALAH SOSIAL DI KALANGAN REMAJA:
PUNCA DAN PENYELESAIAN


Pengenalan
Belakangan ini terlalu banyak diperkatakan isu yang berkaitan dengan masalah sosial yang melibatkan remaja. Pelbagai andaian, hujah, cadangan, program dan aktiviti bagi menangani masalah sosial ini diutarakan. Perlakuan sosial yang negatif dalam bentuk devian sosial tidak seharusnya merupakan satu petunjuk ke atas kelemahan masyarakat  untuk membudayakan pembangunan secara positif yang berteraskan prinsip dan nilai-nilai  murni kemanusiaan.

Pengertian masalah sosial remaja
Secara umumnya masalah sosial  merangkumi berbagai perlakuan  negatif anggota  masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan  dalam sesuatu masyarakat ataupun negara.
Secara perundangan tidak terdapat definisi yang khusus  bagi mengkategorikan remaja. Akta Pekerjaan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan  seorang kanak-kanak adalah mereka yang  berada dalam lingkungan umur 10 hingga…

ISL Sosiologi daripada Perspektif Pengajian Sosial (1-15)

Tugasan ( ISL ) : 1
Program : PISMP Ambilan 2011 ( semester 1 )
Mata pelajaran : Sosiologi daripada Perspektif Pengajian Sosial
Kod m/p : PSS3102
Masa : 2 jam

Tajuk : Perspektif Sosiologi Sebagai Satu Disiplin

Arahan:

Secara berpasangan pelajar diminta melayari internet untuk mendapatkan maklumat pemikiran ahli-ahli sosiologi yang terkemuka seperti;

Auguste Comte;
Ferdinand Toennies;
Karl Marx;
Emile Durkheim;
Max Weber;
Herbert Spencer;
George Herbert Mead;
Charles Horton Cooley;
Ibnu Khaldum dan
Ibnu Battutah.

tentang ilmu sosiologi.
Disediakan oleh:

En. Mazlan Bin Hj. Junaidi
Pensyarah Jabatan Kajian Sosial
IPG Kampus TAR .


**********************************
Tugasan ( ISL ) : 2
Program : PISMP Ambilan 2011 ( semester 1 )
Mata pelajaran : Sosiologi daripada Perspektif Pengajian Sosial
Kod m/p : PSS3102
Masa : 2 jam

Tajuk : Perspektif Sosiologi

Arahan:

Pelajar secara berpasangan dikehendaki diminta melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang per…