Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari September 21, 2010

Liberalisasi Sektor Kewangan

Ref No: 04/09/09
Embargo: For immediate release
Liberalisasi Sektor Kewangan
Pengumuman langkah-langkah liberalisasi hari ini bertujuan untuk memperkukuh kesalinghubungan ekonomi Malaysia dengan negara-negara lain dan meningkatkan peranan sektor kewangan sebagai pendorong dan pemangkin utama pertumbuhan ekonomi negara. Langkah-langkah liberalisasi ini adalah sejajar dengan objektif yang disasarkan di bawah Pelan Induk Sektor Kewangan (Financial Sector Master Plan, FSMP) yang dikeluarkan pada tahun 2001 untuk membangunkan sektor kewangan yang berdaya tahan, pelbagai dan berkesan. Lebih 90% daripada inisiatif FSMP telah pun dilaksanakan atau sedang dalam pelaksanaan.

Reformasi kewangan dan usaha bina upaya yang dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu telah pun membuahkan hasil yang menggalakkan. Peningkatan yang nyata telah dicapai oleh institusi kewangan domestik. Bank domestik mempunyai tahap permodalan yang kukuh dengan nisbah modal wajaran risiko (risk-weighted capital ratio, RWCR…

BIMBINGAN BERKARYA - CERPEN

GENRE: CERPEN
Genre/bidang cerpen dalam kesusasteraan Melayu termasuk dalam kategori cereka, merupakan satu bidang yang popular. Terdapat lima genre/bidang dalam kesusasteraan Melayu moden iaitu cerpen, drama, esei/kritik, novel dan puisi.
Cerpen ialah cerita berdasarkan fakta di campur dengan imaginasi. Manakala sastera pula payah diberikan definisi yang universal, justeru sastera bukan sesuatu yang dijumpai tetapi sebuah nama yang diberikan kepada sesebuah karya tertentu dalam lingkungan budaya tertentu. Bagaimanapun dapat disimpulkan bahawa kesusasteraan ialah ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Di dalamnya ada bahan yang indah, bahasa yang indah dan teknik penceritaan yang indah. Yang indah dalam kesusasteraan juga bukan hanya yang cantik di mata tetapi mempunyai nilai estatika.
Dengan ini cerpen ialah satu gabungan yang tidak seimbang antara pengalaman (realiti/benar berlaku) dengan rekaan (imaginasi) pengarang.
Panjangnya cerpen ialah antara 5,000 hingga 20,000 patah …

Eating Habits