Catatan

Tunjukkan catatan dari Julai 13, 2015

SELUSURI KERAJAAN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, BORNEO

Imej
- Asal keturunan Melayu Sarawak yang dikenali “Orang Urai/Uray” dan marga nama keluarga “Tan", “Raden” & “Mas”
Di dalam menjejaki asal muasal keturunan Melayu Sarawak ini terlalu banyak yang harus diambilkira kerana asal bermulanya Melayu Sarawak itu agak kompleks berbanding dengan Melayu yang lain di Nusantara. Dan Melayu Sarawak juga mempunyai banyak marga nama keluarga yang diperturunkan mengikut nama sebelah ayahnya. Untuk artikel kali ini, Borneo Oracle akan memberikan ruang informasi tentang kaitan sebuah kerajaan kuno iaitu Kerajaan Sambas yang telah memperturunkan legasi Melayu Sarawak yang dikenali dengan nama Melayu Urai atau Orang Uray, Melayu Sarawak dengan marga nama keluarga “Tan” dan Melayu Sarawak dengan marga nama keluarga “Raden” dan “Mas”.
Menyelusuri sejarah Kerajaan Sambas yang lokasinya sekarang terletak di Kabupaten Sambas provinsi Kalimantan Barat sebenarnya mempunyai satu sejarah kerajaan yang panjang. Mungkin ramai yang tidak me…

KATA TUGAS DALAM SOALAN PEPERIKSAAN

Imej
Definisi
Kata tugas atau kata kerja ialah perkataan yang digunakan untuk memberi arahan kepada calon untuk menjawab soalan. Kata tugas yang betul amat penting supaya setiap soalan itu lebih jelas difahami oleh calon, apakah kehendak soalan yang sebenarnya. Oleh itu, calon lebih mudah untuk memberikan jawapan mengikut kehendak soalan.
Kata tugas yang betul bagi sesuatu soalan ada hubungkaitnya dengan kesahan dan kebolehpercayaan soalan itu sendiri. Soalan yang mempunyai kata tugas yang tidak tepat boleh mengelirukan calon. Ini mendorongkan calon memberi jawapan di luar kehendak soalan.
Berikut adalah kata tugas yang biasa digunakan digunakan serta respon yang diharapkan daripada calon : Bil. Kata Tugas Respon yang diharapkan 1 Anggarkan Memberi nilai kuantitatif berdasarkan pengiraan atau pertimbangan 2 Apakah Memberi maklumat yang khusus / spesifik 3 Bagaimanakah Memperihalkan / memberikan penerangan tentang cara/keadaan/langkah/kejadian 4 Bandingkan Memberi persamaan dan perb…